Hình Ảnh: Tặng Quà Mùa Xuân!!! Thôn 2 và 3

Ban Thời Sự TĐCS

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …