Canh Tân Đặc Sủng, Một Hội Đoàn được Giáo hội công nhận, nhưng…

Có chẳng, một hội đoàn lạc giáo đang tồn tại ở GX Châu Sơn!!??

Trong bài viết này, người viết chỉ đưa ra “có chăng” Một hội đoàn lạc giáo??, chứ không dám khẳng định “Lạc giáo”. Chỉ xác định là tại GX Châu Sơn đang có một hội đoàn Canh tân Đặc sủng khoảng 20 – 30 người, sinh hoạt vào mỗi chiều Chủ nhật.

Và bài viết chỉ là đưa tin, phản ánh lại những điều cha xứ Gioan và cha phó đã lên tiếng cảnh báo trên tòa giảng mà thôi.

Rất mong Hội đoàn Canh Tân Đặc Sủng (CTĐS) Châu Sơn, đừng hiểu lầm về trang web TĐCS đã đưa tin sai lạc về hội đoàn.

Và để làm rõ bản chất về Hội đoàn CTĐS, người viết xin được trích đoạn những bài viết nói về Hội đoàn CTĐS…

Phong trào đặc sủng (charismatic movement) nổi lên vào đầu thế kỷ XX, thôi thúc Giáo hội nhìn lại nhiều khía cạnh trong đời sống của mình. Giáo hội không đơn thuần là một tổ chức xã hội, với hàng ngũ phẩm trật và cơ chế pháp lý. Giáo hội còn mang chiều kích thiêng liêng cao quý, vì là đoàn dân được quy tụ bởi Lời Chúa và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần…

Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo được hình thành vào tháng 2, năm 1967 tại đại học Công Giáo Duquesne, thành phố Pittsburgh, PA, Hoa Kỳ. Bắt đầu do một nhóm sinh viên trẻ đã khát khao được có cảm nghiêm của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong thời các thánh tông đồ…

Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô II đã nhìn nhận “Canh Tân Đặc Sủng như là một ơn gọi đích thực của Chúa Thánh Thần” trong cuộc Hội nghị Quốc tế lần thứ tư của những người lãnh đạo tại Roma, năm 1981….

 Đức Thánh Cha Benedicto XVI, đã khuyến khích và khen ngợi việc làm của Canh Tân Đặc Sủng trong nổ lực của phong trào nhằm cỗ võ sự hiệp thông….tại Đại hội thứ 31, năm 2008 tại Rimini, Ý . Trích nguồn WWW: thanhlinh.net

Tuy nhiên nhận thấy phong trào Thánh Linh này sinh hoạt với những nghi thức lạ thường, nên Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn đã có bài viết về: Phong Trào Thánh Linh chữa lành với hiện tượng té ngã, ngất sỉu, và nói ú ớ. Xin được trích đăng:

Từ lâu, trong và ngoài Việt Nam, đặc biệt ở một số Cộng Đoàn Việt Nam ở Mỹ hiện nay, đã có một số linh mục thực hành việc “chữa lành” trong những buổi cầu xin ơn Thánh Linh. Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần thì đó là việc quá tốt, rất đáng khuyến khích, không ai có thể phê phán gì được. Ngược lại, phải cổ võ cho nhiều người siêng năng chậy đến với Chúa Thánh Thần để được soi sáng, thêm sức mạnh hầu biết sống đức tin, đức cậy và đức mến cách chính xác, sâu sắc và đẹp lòng Chúa hơn.

Tuy nhiên, cầu xin rồi làm trò “ảo thuật” như lấy tay dí mạnh vào trán của những người đang đứng nhắm mắt giơ hai tay lên cao để cho họ té ngã ra sau (có nhân chứng đã tham dự kể lại) thì chắc chắn không phải là nghi thức “chữa lành” hay sức dầu (anointing) nào của Giáo Hội. Và hiện tượng té ngã và nói lảm nhảm, ú ớ của một số tham dự viên thì chắc chắn cũng không phải là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đã đến thăm viếng ai trong những buổi chữa lành đó. Chắc chắn như vậy! Tôi thách đố ai trưng ra được căn bản giáo lý, tín lý hay Kinh Thánh nào chứng minh những hiện tượng trên là do Chúa Thánh Linh gây ra.

Chỉ có bằng chứng Kinh Thánh Trong Sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy là trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đậu xuống trên từng Tông Đồ đang tụ họp cầu nguyện trong nhà và “ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,4) nhưng không một ai bị té ngã, ngất sỉu và miệng lâm râm nói ú ớ những gì không ai hiểu được. Ngược lại, họ được ban cho ơn ngôn ngữ đặc biệt để “bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Sđd, 2,4)

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG GIÁO QUA CÁC HIỆN TƯỢNG “CANH TÂN ĐẶC SỦNG” Tác giả NGUYỄN PHÚ LỢI thuộc ban Nghiên cứu Tôn giáo. Số 4 – 2014. Xin được trích đăng:

…Tại  khu  vực  Tây  Nguyên,  vào  năm  2004  cũng  xuất  hiện  một  nhóm
Canh Tân  Đặc  Sủng  hay  Phong  trào  Thánh linh  tại  huyện  Đắc  Mil,  tỉnh
Đắk  Nông,  nhưng  không  phải  do  giáo  quyền  tổ  chức,  mà  do  một  tín  đồ
Công  giáo  có  tên  là  Võ  Quốc  Khánh  lập  ra.  Võ  Quốc  Khánh  sinh  năm
1953, quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954….

Sau  75,  Võ  Quốc  Khánh chuyển về sinh sống ở xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; năm 1991…

…Năm 2004,  nhân  vật  này  đã lập nên cái gọi là Canh Tân Đặc Sủng. Ông Võ  Quốc  Khánh  tuyên  truyền  rằng,  để  nhận  được  ân  sủng  của  Thiên Chúa, không cần đi lễ nhà thờ, không cần lĩnh nhận phép bí tích, mà chỉ cần  thể  hiện  cầu  nguyện  Chúa  Thánh  thần  một  cách  đúng  đắn  (giơ  tay, nói tiếng  lạ).

Đặc biệt, để lôi kéo người tin theo, Võ Quốc Khánh tuyên truyền rằng, Canh Tân Đặc Sủng có cách chữa bệnh đặc biệt là không cần dùng  thuốc,  không  phải  đến  bệnh  viện  để  chữa  trị,  mà  chỉ  cần  cầu nguyện,  làm  phép  thì  bệnh  gì  cũng  khỏi.  Cách  làm  phép  của  Võ  Quốc Khánh là xoa lên đầu hoặc cho uống vài giọt dầu “thánh” và tập trung cầu nguyện cho người bị bệnh.

Trong một thời gian ngắn, nhóm Canh Tân Đặc Sủng đã thu hút được khoảng 300 người  tin  theo, chủ  yếu là người Công giáo, hình thành nên tổ  chức  tách  khỏi  Giáo  hội  Công  giáo…

…Sự  xuất  hiện  của  nhóm  Canh  Tân  Đặc  Sủng  ở  Tây Nguyên do Võ Quốc Khánh cầm đầu lại bị giáo quyền phản ứng rất mạnh mẽ. Các linh mục ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũng như tín đồ Công giáo  chân  chính  trên  địa bàn  đều  không đồng  tình  với  kiểu  tổ  chức  sinh hoạt gọi là “Canh Tân Đặc Sủng” của Võ Quốc Khánh và yêu cầu chấm dứt  hoạt  động  của  tổ  chức  này. 

Hội  đồng  Giáo  xứ  Vinh  An,  Hội  đồng Giáo  xứ  Thổ  Hoàng  cho  rằng,  hoạt  động  của  Võ  Quốc  Khánh  trái  với đường hướng hoạt động của Giáo hội Công giáo, gây mất đoàn kết, chia rẽ  trong  nội  bộ  giáo  dân, ảnh  hưởng  xấu  đến  tình  hình  an  ninh trật  tự  ở địa phương. 

Trước tình hình đó, ngày  24/6/2006,  Tòa Giám  mục Giáo phận Ban Mê  Thuột  đã  có  Thông  cáo  số  09/06,  gửi  linh  mục  trong  giáo  phận  nêu rõ: “Hiện nay, tại  một  vài giáo  xứ trong  Ðịa phận nhà, có một số  người Công  giáo  tham  gia  vào  những  sinh  hoạt  của  các  nhóm  mệnh  danh  là “Canh  Tân  Đặc  Sủng”,  “Tôn  thờ  Chúa  Cha”,  “Phong  trào  Thánh  linh”. Những người này có những sinh hoạt tâm linh, tôn giáo khác thường, xa lạ với truyền thống của Giáo hội. Họ thường họp nhau đâu đó để đọc Lời Chúa,  truyền  miệng  nhau  rằng  Giáo  hội  Công  giáo  không  coi  trọng  Lời Chúa. Họ tự cắt nghĩa,  giải thích Lời Chúa, bài bác  Giáo  hội, công kích các đấng bản quyền.

Họ chủ trương không đi lễ, không đi nhà thờ, không lãnh nhận các bí  tích,  không cho con cái  đi học giáo lý,  thậm chí không cho con cái đi học văn hóa, gây lục đục bất hòa trong gia đình, gây chia rẽ  trong  giáo  xứ. 

Nguyễn Phú Lợi. Thách thức đối với Công giáo…

Đức Giám Mục Với Nhóm “Canh Tân Đặc Sủng” Giáo Xứ Thổ Hoàng

Đức Giám Mục Về Gặp Gỡ Và Giáo Huấn Nhóm Cầu Nguyện (Canh Tân Đặc Sủng) Tại Giáo Xứ Thổ Hoàng. Tác giả bài viết: Hồng Bính.

Ngày 18 tháng  2 năm 2012, Đức cha Vinh Sơn Giám Mục Giáo phận đã tới Giáo xứ Thổ Hoàng để gặp gỡ nhóm: Canh Tân Đặc Sủng  “Cầu Nguyện bằng Lời Chúa”, mục đích để hướng dẫn và giúp đỡ nhóm phân định cái đúng sai trong công việc cầu nguyện bằng Lời Chúa , một công việc đạo đức và giúp ích nhiều cho việc thăng tiến lòng sốt mến, thăng tiến đời sống đạo và sống hiệp nhất trong cung lòng của Hội Thánh…

Đúng 9 giờ, Ngài đã kịp có mặt tại hội trường Giáo xứ Thổ Hoàng cùng với cha Giu Se Trần Thế Thành quản xứ giáo xứ Thổ Hoàng và cha Giu Se Bùi Văn Trường quản xứ Giáo xứ Xuân Lộc  bắt đầu chương trình gặp gỡ anh chị em trong nhóm cầu nguyện bằng lời Chúa

 Sau khi hát kinh Chúa Thánh Thần, đọc Lời Chúa, Đức cha Vinh Sơn rất thân thiện, ngài đã chào hỏi toàn thể anh chị em trong nhóm cầu nguyện, bầu khí cởi mở và thân thiết như một gia đình hạnh phúc và đầm ấm trong tình cha con.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Vượng và một vài vị trình bày lịch sử hình thành, những suy nghĩ và phương pháp hoạt động của nhóm, Đức cha trong cương vị là Giám mục của Giáo phận đã hướng dẫn cách đọc và hiểu Kinh Thánh, phân định rạch ròi cái đúng cái sai trong phương pháp cầu nguyện bằng lời Chúa, với trình độ uyên bác và cách trình bày dễ hiểu ngài đã dẫn dắt toàn thể hội trường vào một bầu khí lắng nghe, học tập nhiệt tình và chất lượng, thỉnh thoảng ngài dừng lại hỏi: “tôi nói như vậy anh chị em có hiểu không?”. Mọi người điều đáp: “dạ hiểu”….

Trước khi kết thúc chương trình, Đức cha Vinh Sơn với  cương vị Giám Mục ngài đã tuyên bố là cho phép nhóm cầu nguyện được sinh hoạt với sự giúp đỡ của cha Giuse Trần Thế Thành Quản xứ Thổ Hoàng, các giờ cầu nguyện phải được tổ chức tại nhà thờ không còn sinh hoạt tại nhà tư nhân nữa.

 Trong các giờ cầu nguyên vì lợi ích cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, xin anh chị em hy sinh không nói tiếng lạ, không chữa bệnh, không đặt tay trừ quỷ, ngài nói thêm, vì trừ quỷ phải có sự chỉ định của Giám mục….

Cuộc gặp gỡ đã rất thành công, anh chị em trong nhóm cầu nguyện “Đặc Sủng Thánh Linh” ra về rất vui mừng và phấn khởi bởi đã được chính thức sinh hoạt như một hội đoàn trong Giáo xứ làm phong phú thêm  hoạt động đạo đức của Giáo Hội, được sinh hoạt tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha quản xứ, ước mong nhóm cầu nguyện sẽ phát triển trong Thánh Thần Thiên Chúa và mãi mãi hưởng trọn nguyên lý của Chúa Thánh Thần chính là sự hiệp nhất.

Trên đây là những tư liệu được trích dẫn từ nhiều nguồn trên mạng Internet…

Qua những tư liệu trên cho thấy:

Hội đoàn Canh Tân Đặc Sủng là một hội đoàn được Giáo Hội chính thức công nhận: Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô II đã nhìn nhận “Canh Tân Đặc Sủng như là một ơn gọi đích thực của Chúa Thánh Thần” trong cuộc Hội nghị Quốc tế lần thứ tư của những người lãnh đạo tại Roma, năm 1981.

Nhưng điều quan trọng là Hội Đoàn Canh Tân Đặc Sủng phải tuân thủ theo cách hướng dẫn của các Đấng Bản Quyền giáo hội như lời Đức cha Vinh Sơn đã chỉ dạy:

Để khép lại bài viết này, xin được mượn lời của Đức Cha Vinh Sơn làm một kim chỉ nam với lời hướng dẫn cho hội đoàn Canh Tân Đặc Sủng rất rõ ràng:

Ngài đã tuyên bố là cho phép nhóm cầu nguyện được sinh hoạt với sự giúp đỡ của cha Giuse Trần Thế Thành Quản xứ Thổ Hoàng, các giờ cầu nguyện phải được tổ chức tại nhà thờ không còn sinh hoạt tại nhà tư nhân nữa.

 Trong các giờ cầu nguyên vì lợi ích cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, xin anh chị em hy sinh không nói tiếng lạ, không chữa bệnh, không đặt tay trừ quỷ, ngài nói thêm, vì trừ quỷ phải có sự chỉ định của Giám mục…

Phần giáo dân chúng ta hãy cầu nguyện để cho sự hiệp nhất: tất cả mọi người đều là con của Chúa Cha trên trời.

BBT TĐCS cũng xin gửi lời chân thành cám ơn đến các bạn đã có những chia sẻ tích cực trên FB TĐCS: Nhật Vy, Băng Tâm, Nguyen Đuc Tai, Huỳnh Hương, Land Shalom, Bich Toan, Ly Nguyen, Phuong Linh, Thuy Nguyen, Phương Binh, Minh Nguyet Tran…

BBT TĐCS

 

 

 

 

Check Also

Nhìn lại cái tết Giáp Thìn của người dân ta…

Có lẽ, chưa bao giờ có cái tết mang “màu sắc ảm đạm và hiu …