Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023

Check Also

Hang đá xóm trong xóm ngoài GX Châu sơn năm 2022