Hình ảnh Lễ mừng Thánh Cả Giuse quan thầy Đoàn Phụ Huynh 01.05.2017

Hữu Khả ghi nhận

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ: Bà cố Maria Trần Thị Hóa ( bà Tao)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *