Một vòng hang đá GX Châu Sơn…

Nhân mùa Giáng Sinh về, Ban Thời sự TĐCS đi một vòng GX Châu Sơn để ghi hình ảnh hang đá Giáng sinh năm nay, với nhiều nét mới lạ độc đáo và nhiều sắc màu làm phong phú cho mùa Giáng sinh năm nay hơn. Nguyện xin Chúa đổ tràn đầy hồng ân và an bình cho GX Châu Sơn chúng ta.

Ban Thời sự TĐCS

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …