TRANG TIẾN ĐỨC CHÂU SƠN – Mở Dịch Vụ Quảng Cáo Miễn Phí – Xin Kính Mời!!!

Ban TĐCS nhận thấy nhu cầu dịch vụ giao dịch: buôn bán, trao đổi, liên hệ… của người dân ta ngày một rộng rãi và cần thiết. Vì thế Ban TĐCS mở trang Quảng cáo miễn phí, hầu mong mọi người có nhu cầu tham gia đăng đàn. Ưu tiên cho người trong Giáo xứ!!

Xin gửi hình ảnh và nội dung quảng cáo qua Email: tienducchauson@gmail.com hoặc Messenger VanKinh Nguyen… Quý vị sẽ được toại nguyện.

TĐCS Xin kính mời!!!

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …