Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông báo: Con đã nhận được một chiếc nhẫn của ai đánh rơi, do một cậu bé đưa lại. Ai sở hữu chiếc nhẫn, xin mời vào phòng con để nhận lại. Nếu không có ai nhận chiếc nhẫn, con sẽ trả lại cho cậu bé đã nhặt được.

Qua thông báo này, gợi lên cho chúng ta một đôi điều đáng suy nghĩ:

Trước hết, nói về cậu bé đã nhặt được chiếc nhẫn và đưa vào cha xứ thông báo để cho người làm rơi nhận lại. Đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp của cách hành xử thật thà của đức công bằng và đức ái. Đức công bằng, vì cậu bé đã không nhận cái không phải của mình. Đức ái là vì biết yêu thương và thông cảm cho người đánh rơi chiếc nhẫn. Nếu không có sự thật thà và hai nhân đức trên, cậu bé sẽ lấy làm của riêng mình; bởi vì tôi không đánh cắp; tôi chỉ nhặt được của rơi, nếu tôi không nhặt thì người khác cũng nhặt.

Chúng ta hãy cổ vũ cho cậu bé một tràng pháo tay!!! vì thấy của đánh rơi mà không bị mù mắt bởi sự ham muốn tiền tài, để vẫn giữ được sự thật thà của đức công bằng.

Đồng thời chúng ta cũng mừng, khi nền giáo dục thiếu nhi Công giáo được phát huy đúng lúc. Và chúng ta cũng phải nói lời cảm ơn đến quý cha xứ, và các anh chị em trong cộng đoàn trưởng đã dạy dỗ con em để có được thành quả đạo đức tốt đẹp như ngày hôm nay.

Từ đó, người lớn chúng ta cũng nên tự hỏi: Tại sao, những của bị đánh rơi trong GX, thường được các em nhặt và trao lại cho cha xứ, chứ không mấy khi thấy người lớn nhặt để đưa lại cho cha xứ?? Có thể người lớn ít khi nhặt được, hoặc trẻ con có tính bản thiện thật thà chăng??

Có lần, trẻ con nhặt được một gói tiền 20 triệu VNĐ, rồi đưa vào cha rao để người đánh rơi nhận lại. Tâm lý nhặt được tiền, ai chẳng mờ mắt để đánh mất đức công bằng. Quả là nhân chi sơ tính bản thiện.

Lại nói về cha phó xứ Phao Lô. Trong việc nhận được của đánh rơi, cha đã hành xử một cách kịp thời và rất công bằng: của Cêsarê trả lại cho Cêsarê. Cha đã kịp thời thông báo trong hai thánh lễ sáng liên tiếp để ai đánh mất vào nhận. Cha cũng thông báo và hành xử một cách minh bạch: nếu không ai nhận, cha sẽ trả lại chiếc nhẫn cho cậu bé đã nhặt được.

Đây là một điều chưa thấy cha xứ nào làm được một cách công khai và minh bạch như cha phó xứ Phao Lô. Thông thường, khi các cha xứ nhận được của rơi do các em đưa đến, nếu không có ai nhận, cha xứ sẽ sử dụng theo cái cách của cha xứ…

Chúng ta cũng nên cho cha phó Phao Lô một tràng pháo tay!!!

Nếu cậu bé nhận lại được của rơi không ai nhận, thì đó cũng là một phần thưởng xứng đáng cho sự thật thà của cậu bé vậy!!!

Châu Sơn choa

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …