Tag Archives: thư ngỏ

Thư Ngỏ Hải Ngoại

Thư Ngỏ, Quý bà con Hải Ngoại thân thương,                     Sau hơn ba tháng trang website: tienducchauson.net ra mắt lưu hành, thử nghiệm. Một thời gian ngắn, sau nhiều lần nâng cấp và chỉnh sửa, đến bây giờ trang web mới tạm ổn để xin thưa chuyện với bà con ta ở Hải ngoại.           Trước đây, bà con …

Read More »