Thời sự Châu Sơn

CÁO PHÓ : ÔNG GIOANBAOTIXITA BÙI VĂN TIẾN

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông  GIOANBAOTIXITA BÙI VĂN TIẾN            Sinh năm: 1948           Nguyên quán: ĐỨC THỌ HÀ TĨNH          Từ trần lúc  …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ CỐ MARIA DƯƠNG THỊ CHÂU

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ  CỐ MARIA DƯƠNG THỊ CHÂU            Sinh năm:  1947           Nguyên quán: XUÂN HỒNG NGHI XUÂN HÀ TĨNH …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông GIOAN TRẦN VĂN XUÂN            Sinh năm: 1960                             …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ MARIA TRẦN THỊ MINH ( Đông )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ : MARIA TRẦN THỊ MINH            Sinh năm: 1956           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG CỐ GIOANBAOTIXITA NGUYỄN ĐÌNH THĂNG ( Ô NGỌC )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông cố GIOANBAOTIXITA NGUYỄN ĐÌNH THĂNG             Sinh năm: 1948           Nguyên quán: ĐÔNG TRÀNG HƯƠNG SƠN HÀ TĨNH …

Read More »

CÁO PHÓ : ANH GIOAN BOSCO TRẦN ĐỨC TRUNG KIÊN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !!!             R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn Anh Gioan Bosco Trần Đức Trung Kiên  Sinh năm : 1975 Nguyên quán: ĐỨC THỌ HÀ TĨNH Từ trần lúc 19 giờ 45 ngày 14 tháng 11 năm …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ CÚC (Hương)

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ MARIA TRẦN THỊ CÚC (Hương)            Sinh năm: 1957           Nguyên quán: Cửa Lò – Nghệ An          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Đức Yên – Đức Thọ – …

Read More »