THÔNG BÁO – LỊCH TĨNH TÂM

THÔNG BÁO !!!

chia sẻ 2

Bước vào tuần hai mùa chay, Cha QX đã sắp xếp để mời các cha dòng Thiên Hòa về giảng phòng cho các Đoàn thể trong GX, tạo điều kiện cho mỗi người tĩnh tâm, làm mới lại tâm hồn mình, nhân mùa chay 2014. Đồng thời tắm gội tâm hồn mình qua phép hòa giải (xưng tội) để mùa chay thu lượm được những hoa trái Thánh Linh.

LỊCH TĨNH TÂM 

Buổi sáng: 4 giờ 30 thánh lễ sáng

Buổi tối: từ 17 giờ đến 21 giờ (ngày thứ sáu 17 giờ 30 đến 21 giờ 30)

Mỗi sáng trong giờ thánh lễ và các giờ ngắm nguyện đều có cha ngồi tòa giải tội

Thứ 3/18/03: Đoàn Phụ Nữ

Thứ 4/19/03: Đoàn Phụ Huynh và Đoàn Tráng Niên

Thứ 5/20/03: Đoàn Thiếu Nhi

Thứ 6/21/03: Giới Trẻ Thanh Niên Và Thanh Tráng Niên

Xin mỗi người ghi nhớ lịch tĩnh tâm của Đoàn mình để tham dự tĩnh tâm cho đúng giờ đúng ngày.

BĐD Tiến Đức 

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …