RAO HÔN PHỐI ngày 05.04.2015

 

RAO HÔN PHI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam: 

                               AN T ÔN PHẠM QUỐC THIÊN ÂN

Con ông:                                Gioan Phạm Nguyên          

Và bà:                                   Anna Nguyễn Thị Linh                         

Hin cư ng ti Thôn 3 – Giáo họ An Tôn – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                                     INE THÀNH DƯƠNG MỸ YẾN

Con ông:                               Giuse Dương Hùng Vương                

Và bà:                                        Maria Trần Thị Thích             

Hin Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Rao ln I:  05.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 30.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH II

Bên Nam:

                   GB LÊ ANH GIANG

Con ông:                                            Giuse Lê Trọng Bình          

Và bà:                                               Anna Nguyễn Thị Linh            

Hin Giáo h Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                     MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT THẢO

Con ông:                                              Nguyễn Đình Viễn                      

Và bà:                                                        Nguyễn Thị Hà

Hin  Gia Lai

Rao ln I:  05.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 30.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH III

Bên Nam: 

                          ANPHONGSO LÊ VĂN THI

Con ông:                                               An Tôn Lê Văn Lộc             

Và bà:                                           Catarina Nguyễn Thị Lữ Vân

Hin Giáo họ Hòa An – GX Thánh Linh – GP BMT

Xin kết hôn vi

                            MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Con ông:                            Phê Rô Nguyễn Tùng Sơn                            

Và bà :                                  Maria Nguyễn Thị Thích                          

Hin ở Giáo họ Giuse – Giáo xứ Châu Sơn

Rao ln I: o5.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 30.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn

ĐÔI TH IV

Bên Nam:

                    PHÊ RÔ TỰ NGUYỄN QUỐC HUY

Con ông:                                 Phê Rô  Nguyễn Viết Trung                      

Và bà:                                                Anna Cao Thị Khẩn               

Hin Giáo họ An Tôn – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                             CÊCILIA TRẦN THÚY HẰNG

Con ông:                                               Phê Rô Trần Bích          

Và bà:                                                Tê Rê Sa Ngô Thị Liên                           

Hin Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Rao ln I: 05.04 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 24.04.2015 ti Giáo H  –  GX Châu Sơn.

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

[/highlight]

 

Check Also

Chúc mừng Quả Bóng Vàng năm 2021! Một ngôi vị Vô tiền khoáng hậu!!!

Thế là sau một năm (2020) không thể tổ chức trao giải vì đại dịch …