RAO HÔN PHỐI – Rao ngày 26.04.2015

RAO HÔN PHỐI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam:

                               PHÊ RÔ TẠ DUY KHANH

Con ông:                Phê Rô Tạ Văn Thanh                   

Và bà:                      Maria Nguyễn Thị Hảo                            

Hin cư ng ti Giáo họ Duy Linh – Gp BMT

Xin kết hôn vi

                  MARIA THÀNH NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Con ông:             Giuse Nguyễn Quang Thịnh                

Và bà:                  Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến          

Hin Giáo họ GB – GX Châu Sơn

Rao ln I:  26.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 11.05.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …