RAO HÔN PHỐI – Rao ngày 26.04.2015

RAO HÔN PHỐI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam:

                               PHÊ RÔ TẠ DUY KHANH

Con ông:                Phê Rô Tạ Văn Thanh                   

Và bà:                      Maria Nguyễn Thị Hảo                            

Hin cư ng ti Giáo họ Duy Linh – Gp BMT

Xin kết hôn vi

                  MARIA THÀNH NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Con ông:             Giuse Nguyễn Quang Thịnh                

Và bà:                  Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến          

Hin Giáo họ GB – GX Châu Sơn

Rao ln I:  26.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 11.05.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …