PHẦN II HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN GX CHÂU SƠN NGÀY 03 -04/08/2015

HÌNH ẢNH  

HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN 

GX CHÂU SƠN 

NGÀY 03 -04/08/2015

TRÒ CHƠI THỔI BONG BÓNG

BCH ĐOÀN THANH NIÊN PHỤ TRÁCH

A41A42A43A44

THI GIÁO LÝ

DO ANH NGUYỄN ĐÌNH KIÊN PHỤ TRÁCH

A45A46A47A48

THI KÉO CO

DO ANH NGUYỄN ĐÌNH PHÚC PHỤ TRÁCH

A51A52A53A54A55A56A57A5859A60AA61A62A63A64

A67A68A69A71A72

THI NẤU CƠM

DO BAN THI ĐUA CHỊ CAO THỊ HƯƠNG

A73A74A74A75A76A76A77A78A79A65

CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN 

XEM TIẾP PHẦN III

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …