Hình ảnh: Tiệc mừng Ban Đại Diện Đội Kèn mới

Đình Hy ghi nhận

Check Also

HÌNH ẢNH: Gói Bánh Tét Từ Thiện Xuân Nhâm Dần 2022!!!

Chiều nay, ngày 26.01.2022 một nhóm thiện nguyện thôn 2 và 3 đã tổ chức …