Hình ảnh: Tiệc mừng Ban Đại Diện Đội Kèn mới

Đình Hy ghi nhận

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …