CHÚ CUỘI!!!

CHÚ CUỘI!

Trung thu nhớ đến chú cuội già
Sao mà chú mãi ôm gốc đa
Dẫu cho mái tóc đà điểm bạc
Phải chăng chú nhớ chị hằng nga

cuoiGốc đa chú cuội ngồi chăn trâu
Ở trên đó mãi có sướng đâu
Bàn dân thiên hạ đang to nhỏ
Đầu óc chú vướng một chữ sầu

Người rằng nói dối như chú cuội
Cái ở đàng đầu nói đàng đuôi
Ăn rồi lêu lổng vô tích sự
Chỉ biết láo thôi với đuổi ruồi

Cao Đình Đức

Check Also

Giỗ Cha…

Mười năm ngày giỗ của cha. Cháu con nhớ mãi nếp nhà bình yên. Hình …