HÌNH ẢNH: Thánh Lễ Linh Hồn tại Nghĩa Trang GX Châu Sơn

Ghi nhận hình ảnh Ban Thời Sự TĐCS

Bình luận

Check Also

Sự cố đụng xe ở bùng bình giao lộ 10/3 và đường tỉnh lộ 5

Chiều nay ngày 24.05.2019 vào lúc 14 giờ 20, một chiếc xe tải bịt bùng …