HÌNH ẢNH: Thánh Lễ Linh Hồn tại Nghĩa Trang GX Châu Sơn

Ghi nhận hình ảnh Ban Thời Sự TĐCS

Bình luận

Check Also

Hình ảnh: phụ diễn văn nghệ trong tiệc mừng 60 năm Ngọc Khánh Giaó Họ Giuse

Hợp xướng: Chúc tụng Thánh cả Giuse là một bản tụng ca về Thánh cả …