Châu Sơn thắm tình…

Châu Sơn yêu dấu chợ họp rồi.

Người buôn kẻ bán khắp nơi nơi.

Bình minh thức giấc đầy sức sống.

Gặp nhau mâm nước rộn tiếng mời.

                 ###

Châu Sơn ta hỡi dịch dịch đã lơi.

Màu xanh tô điểm khắp chân trời.

Nhà nhà đã vợi buồn lo lắng.

Mai này có thể được rong chơi.

            ###

Châu Sơn ta đó thắm tình người.

Tâm tình tặng mẹ đóa hồng tươi.

Cô vi nay đã, tiễn tống chị.

Làng xóm an vui vọng tiếng cười.

GA NAM HỒNG

Check Also

Lệ đá…

Tặng các chị em hay thất tình Lệ Đá Trên đồi cao mây phủ Giữa …