Đến với Mẹ Măng Đen

Một chiều đến với Mẹ Măng Đen.

Bia đá ghi lời tụng chúc khen.

Hoa thơm nến sáng hương nghi ngút.

Khấn Mẹ đoái thương phận tôi hèn.

         ****

Lên cao núi thẳm lướt băng đèo.

Đường đi dốc đá vực cheo leo.

Xin Mẹ mở lòng ban tâm trí.

Cho đầy sức mạnh để con theo.

          ****

Bao năm chôn vùi thân Mẹ héo.

Đôi tay Mẹ mất cảnh cơ nghèo.

Ghế đá rợp cành cây cơm nguội.

Ven đồi thoang thoảng nhựa thông reo.

         ****

Mẹ nguồn ơn ban trọn tấm lòng.

Chẳng bao giờ phụ kẻ ngóng trông.

Ai ai cũng kính Mẹ trìu mến.

Ân sủng đong đầy chảy mênh mông.

         ****

Tâm con thanh thản giữa hoàng hôn.

Bóng Mẹ xa dần dấu chân son.

Đường trần cho dẫu mai dậy sóng.

Măng Đen Mẹ Thánh mãi trong Con.

    GA NAM HỒNG

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …