Thánh lễ sẽ không thành, nếu người tham dự đứng ở xa nhà thờ!!!

Rất bất ngờ, trong thánh lễ chiều thứ 7, dành cho giới trẻ Thanh niên…ngày 10.09.2022. Trước thánh lễ, cha phó Phao Lô Nguyễn Văn Yến đã có lời nhắc nhở: Những người đi tham dự thánh lễ ở đàng xa nhà thờ, việc dâng thánh lễ sẽ không thành…Vì những người đó không có toàn tâm toàn ý trong việc dâng thánh lễ, trong khi bàn quỳ nhà thờ vẫn còn trống.

Càng bất ngờ hơn, khi cha phó thông báo tiếp: yêu cầu các thừa tác viên chỉ cho rước lễ ở cuối nhà thờ nơi đặt linh cửu người chết, chứ không ra ngoài thềm trước nhà thờ để cho rước lễ, vì những người đó tham dự thánh lễ không thành.

Đó là những nội dung mà cha chính Gioan nhờ cha phó thông báo với giáo dân.

Dường như cha chính Gioan vẫn chưa yên tâm, đến cuối thánh lễ, cha chính Gioan đã một lần nữa nhắc nhở: những ai đi tham dự thánh lễ ở ngoài xa nhà thờ, thánh lễ sẽ không thành…Vì những người đó đã không ý thức được việc dâng thánh lễ là một việc thánh thiêng, đầy nghiêm túc, chứ không thể dâng thánh lễ một cách ơ hờ, hời hợt, cuối cùng cũng lên rước lễ là bất kính và xúc phạm đến Chúa. Cha còn đưa ra biện pháp: có thể sẽ chiếu lên màn hình những người quen đi tham dự thánh lễ đứng ngoài nhà thờ, hình ảnh này đã được ban thượng vụ HĐGX ghi nhận.

Mỗi người giáo dân chúng ta phải biết tham dự thánh lễ một cách ý thức để múc kín nguồn ân sủng và bình an của Chúa Ki Tô thì thánh lễ mới nên trọn.

Cha cũng nhắc nhở những người đi xe đến nhà thờ, phải đậu ở những nơi quy định, chứ không được tùy tiện để xe ở bên nhà mặc áo hay trước nhà nguyện…gây khó khăn cho người trong coi xe. Mỗi người giáo dân phải biết tuân thủ nơi đậu xe sẽ đem lại trật tự cho cộng đồng GX chúng ta.

Châu Sơn choa ghi nhận

Check Also

Nhìn lại cái tết Giáp Thìn của người dân ta…

Có lẽ, chưa bao giờ có cái tết mang “màu sắc ảm đạm và hiu …