Hình ảnh chuyến đi từ thiện Quỹ Tấm Lòng Vàng Tiến Đức Châu Sơn

 

 

    

Ban Thời Sự TĐCS

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …