Cáo phó

CÁO PHÓ: Ông Giuse Phạm Đình Hạp – USA

Thành Kính Phân Ưu BĐD Tiến Đức Châu Sơn kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông  GIUSE PHẠM ĐÌNH HẠP Sinh năm: 1944 Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ– Hà tĩnh Từ trần lúc 10 giờ 20 Pm – ngày 16.03.2019 Tại Washington State, USA Hưởng thọ: 75 tuổi Xin …

Read More »

CÁO PHÓ CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA Nguyễn thị Ngụ (bà Lễ ) Sinh năm: 1930 Nguyên quán: Đức yên – Đức Thọ – Hà tĩnh Từ trần lúc 15 giờ 55 ngày 07.03.2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Phê rô Thôn 3 …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC HÂN

BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông cố Gioan Baotixita Trần Ngọc Hân Sinh năm: 1927 Nguyên quán: Hương sơn– Hà tĩnh Từ trần lúc 10 giờ 30 ngày 15.02.2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 – Xã Cư Ebur – Tp BMT Hưởng …

Read More »

CÁO PHÓ: Cố bà Maria Trần Thị Chuyên (bà Chúc)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA Trần Thị Chuyên (bà Chúc) Sinh năm: 1928 Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà tĩnh Từ trần lúc 15 giờ ngày 19.01.2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 …

Read More »

CÁO PHÓ ANH AN TÔN TRẦN CHÍ ĐẠO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Anh An tôn Trần chí Đạo (con ôb. Bát ) Sinh ngày: 12-09-1969 Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 17 giờ  00  ngày 26.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG CỐ ĐA MINH NGUYỄN TIẾN NHO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông cố Đa minh Nguyễn tiến Nho Sinh ngày: 15/12/1930 Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 08 giờ 15 ngày 26.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ CẢNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Bà cố MARIA Bùi thị Cảnh (bà Vinh) Sinh năm: 1934 Nguyên quán: Hà tĩnh Từ trần lúc 12 giờ 50 ngày 20.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Gioan Thôn 3 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc) Sinh năm: 1925 Nguyên quán: Hạ Tứ, Kẻ Tùng, Hà tĩnh Từ trần lúc 16 giờ 30 ngày 01.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ : em An tôn Trần Đức Kiên Nhẫn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Em An tôn Trần Đức Kiên Nhẫn (con ôbà Thiện) Sinh ngày: 21/02/1981 Nguyên quán: Ban mê thuột Từ trần lúc 15 giờ 45 ngày 29.06.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc) Sinh năm: 1925 Nguyên quán: Hạ Tứ, Kẻ Tùng, Hà tĩnh Từ trần lúc 16 giờ 30 ngày 01.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – …

Read More »