Cáo phó

CÁO PHÓ: Cụ ông Phê Rô TRẦN ĐỨC DIỆN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:          Cụ ông Phê Rô TRẦN ĐỨC DIỆN           Sinh năm:  1920          Nguyên quán: Đông Tràng – Hương Sơn  – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 14 giờ 30 ngày 05.11.2017          Tại GX Châu Sơn – Giáo …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà Maria Nguyễn Thị Hoan (Liên)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HOAN (Liên)          Sinh năm:  30 _ 01 _ 1926          Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 20 giờ 30 ngày 31.10. 2017          Tại GX Châu Sơn – …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà Maria TRẦN THỊ THÁI (Bà Công)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           BÀ MARIA TRẦN THỊ THÁI (Bà Công)          Sinh năm: 1942         Nguyên quán: Thọ Nình – Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 19g 00, ngày 25 – 10 – 2017          Tại GX Châu …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà cố Maria Trần Thị Hóa ( bà Tao)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà cố: MARIA TRẦN THỊ HÓA (bà Tao)          Sinh ngày : 15 – 11 –  1926         Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 6 giờ 30 ngày 17.10. 2017         Tại GX …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ LIỄU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Bà cụ Anna Nguyễn Thị Liễu Sinh năm: 1930 Nguyên quán: Hương sơn – Đức Thọ – Hà Tĩnh Từ trần lúc giờ  ngày .09.2017 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 2– Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà Matta CAO THỊ TỪ (bà Phong)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P           BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà Matta CAO THỊ TỪ (bà Phong)          Sinh năm:  1927          Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 16 giờ ngày 09.09.2017          Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà Anna Nguyễn Thị Sự

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ SỰ Sinh ngày: 1934 Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ Ngày 21.08.2017 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An Tôn Thôn 3– Xã Cư Ebur – Tp BMT …

Read More »

Cáo phó anh Phê rô Trần Quốc Phước

BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Anh : PHÊ RÔ TRẦN QUỐC PHƯỚC Sinh ngày: 25 – 02 – 1960 Nguyên quán: Hương sơn – Hà Tĩnh Từ trần lúc 02 giờ 00 ngày 23.07. 2017 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3– Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: Sơ Maria Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Phương

BBT TĐCS xin cáo lỗi cùng tang quyến, vì biết tin Sơ Maria Teresa Nguyễn Thị Xuân Phương về nhà Chúa muộn, nên cáo phó đưa tin trễ. Rất mong quý tang quyến thông cảm. Chúc chị ra đi trong ân sủng và bình an của Chúa Ki Tô. Xin Chúa sớm đưa chị về hưởng dung nhan Ngài. BBT …

Read More »