VĂN TẾ BÁC THẰNG BẦN!!!

VĂN TẾ BÁC THẰNG BẦN

1337391838_co-bac

Nay cung kính khai tử từng vận hội bất lương

Cùng khinh miệt xoá bỏ những tàn dư độc hại

Buổi nhiễu nhương luân thường mạt vận, quanh quẩn chậm rù rì

Thời thác loạn lăng loàn hăm hở, chực chờ phi nước đại

lat-manh-co-bac-bip-0

Thiếu niên sớm cờ gian sát phạt

Người lớn sẵn bạc bịp vung xài

images

Các tê, xì lác, xóc dĩa, bài cào….vơ vào bụng

Thanh liêm, trách nhiệm, cần kiệm, hy sinh…bỏ ngoài tai

Thứ u mê trúng đề la chí choé

Phường bã đậu trật thầu rên lải nhải

Đồ quân tử gặp hên tưởng đâu ba hồi rơi trúng tủ

Lũ tiểu nhân phát tài ngỡ là một cú nhảy lên ngai

Dẫu tủ ấy rõ là tủ vớt vát

Dù ngai kia chỉ toàn ngai khuyến mãi

Tuồng đỏ đen chú bác lý sự rằng chơi chút ít

Trò sấp ngửa chị em nguỵ biện là chỉ lai rai

cb8

Ai đó gom hết ngu heo mọi

Người đâu ôm trọn dốt bò lai

Thắng một ván thua liền năm ván, khản giọng cò con

Chung mười lọng thu về một lọng, bể họng nhà cái

Thắng thua cùng bi kịch

Được mất rõ tấu hài

Thấy bầy nai khéo mỏ rủ rê chia phe giết

Gặp đàn gấu khớp mồm tự nguyện cho chúng nhai

Sống cuồng trong nhớp nhúa lây lan

Chết trân sau truỵ lạc bừa bãi

Sa chân bám gót đám thầy bùa thầy chú

Đang tay bôi mặt các ông bà ông vãi

Than ôi:

Vì sao gia đình bất hạnh, hoàn cảnh suy tàn, tài sản chưa siết đã mất

Bởi đâu nhân hoà tệ hại, thâm tình xao lãng, nền tảng không phóng mà bay

cb7

Có biết bạc ăn may nhảy như ruồi rỗi nghề vô công

Có hay bài thua rủi lủi như chuột thời cơ báo hại

Bạc thắng đó ăn vào thuỷ lôi

Bài thua kia uống nhằm nước thải

Tất yếu cửa nhà tan hoang

Hiển nhiên ruộng vườn phát mãi

Dù sao:

Nói là nói vậy, nghiệp làm người cũng lắm đa đoan

Hiểu thì hiểu thôi, đạo thành nhân ít nhiều rôm sảy

Tiền đồ vô phước, trước sau cùng cháy túi

Phù vân lắm rởm, sớm muộn cũng rớt đài

images (14)

Các chị cần suy đi

Các anh nên nghĩ lại

Quăng bộ bài chết tiệt sang bên kia quá khứ

Ôm bó bạc sống sót hướng nhìn về tương lai

Dẹp bàn sòng dưới cẳng

Gánh đức độ lên vai

Bình tâm thượng hưởng

Ô hô! Ai tai!

Sập Từ Đường

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …

2 comments

  1. Sập Từ Đường ơi! Ông là ai? Là người của thời Đường Thi cổ luỹ, là Tản Đà, là thơ phú Hàn thi phong vị Nguyễn Công Trứ phải không? Là hồn muôn năm cũ…Rất tiếc, mộ e rằng, ông là thi sĩ bất phùng thời…Ôi thời oanh liệt nay còn đâu? (TL)

  2. Sập Từ Đường ơi! Ông là ai? Là người của thời Đường Thi cổ luỹ, là Tản Đà, là thơ phú Hàn nho phong vị Nguyễn Công Trứ phải không? Là hồn muôn năm cũ…Rất tiếc, mộ e rằng, ông là thi sĩ bất phùng thời…Ôi thời oanh liệt nay còn đâu? (TL)