Xuân Tha Hương

Xuân Tha Hương

 

Đã mấy năm rồi nhớ cố hương

Hướng về quê mẹ nỗi đoạn trường

Xuân về đất khách buồn lữ thứ

Tết đến quê người lạnh ngàn phương .

Tuyết trắng rơi đều ngoài song cửa

Pháo đỏ treo vùi trong thánh đường .

Đón xuân đất khách buồn man mác

Lòng đã ngổn ngang mọi tơ vương .

Ngô Đại Thành .

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …

3 comments

  1. Bai tho day cam xuc cua nguoi con xa xu, du o mot dat nuoc van minh bac nhat the gioi ma long van canh canh ve que me xu chau. Dung nhö nha tho Che Lan Vien da viet: khi ta o, noi o chi la dat, nhung khi ta di dat bong bien thanh tam hon
    Vinh can

  2. Bai tho day cam xuc cua nguoi con xa xu, du o mot dat nuoc van minh bac nhat the gioi ma long van canh canh ve que me xu chau. Dung nhö nha tho Che Lan Vien da viet: khi ta o, noi o chi la dat, nhung khi ta di dat bong bien thanh tam hon
    Vinh can

  3. bai tho rat hay, xin cam on tac gia