Chương trình tang lễ của ông Phê Rô lê Ngọc Chương

Bình luận

Check Also

Hình Ảnh: Thánh Lễ Cầu Hồn cho Thai Nhi tai Nghĩa trang GX Tân Hoà

Ban Thời sự Tiến ĐỨc Châu Sơn Bình luận