Chương trình tang lễ của ông Phê Rô lê Ngọc Chương

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIUSE DƯƠNG QUANG HẢO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …