HÌNH ẢNH: Đoàn Thanh Tráng Niên & Đoàn Tráng Niên thi công láng ciment ĐẤT THÁNH NGHĨATRANG

Ngày 14 và ngày 15.04.2018 Đoàn Thanh Tráng Niên và Đoàn Tráng Niên phối hợp thi công láng ciment Đất Thánh Nghĩa trang GX Châu Sơn

Ban Thời Sự TĐCS

Check Also

Chúc mừng Quả Bóng Vàng năm 2021! Một ngôi vị Vô tiền khoáng hậu!!!

Thế là sau một năm (2020) không thể tổ chức trao giải vì đại dịch …