HÌNH ẢNH: Đoàn Thanh Tráng Niên & Đoàn Tráng Niên thi công láng ciment ĐẤT THÁNH NGHĨATRANG

Ngày 14 và ngày 15.04.2018 Đoàn Thanh Tráng Niên và Đoàn Tráng Niên phối hợp thi công láng ciment Đất Thánh Nghĩa trang GX Châu Sơn

Ban Thời Sự TĐCS

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA ĐẬU THỊ LÝ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …