HÌNH ẢNH: Đoàn Thanh Tráng Niên & Đoàn Tráng Niên thi công láng ciment ĐẤT THÁNH NGHĨATRANG

Ngày 14 và ngày 15.04.2018 Đoàn Thanh Tráng Niên và Đoàn Tráng Niên phối hợp thi công láng ciment Đất Thánh Nghĩa trang GX Châu Sơn

Ban Thời Sự TĐCS

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …