Tặng tác giả Ngôi Thánh Đường

Mùa thu năm ấy xa quê hượng

Bước đi ngoảnh lại ngôi thánh đừong.

Là nơi chất chứa bao kỷ niệm

Tim bồi hồi lòng dạ vấn vương.

Thưở nhỏ theo bà đi dự lễ

Tập quỳ chắp tay tập đọc kinh

Lớn hơn theo mẹ chầu Thánh Thệ

Tháng Năm dâng Mẹ đóa hoa xinh.

Lớn lên vào Hùng Tâm Dũng Chí

Tập ca , tập hát sân nhà thờ.

Mỗi chiều chủ nhật như chim nhỏ

Tung tăng múa hát đẹp tuổi thơ.

Ra đi mang hình ảnh quê hưong.

Ngôi nhà Giáo Hội rất thân thựong

Là nơi sinh hoạt tâm linh đó.

Giáo Hội là cả một thánh đường.

Ngô đại Thành

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …