KÝ ỨC và Đôi vần thơ khóc Cha PHÊ RÔLÊ HÙNG TÂM

Đôi vần thơ khóc cha Phê Rô Lê Hùng Tâm

Nắng tháng ba, thương nhớ cha Lê Hùng …
Vì Tôi trung, Cha chẳng màng thoát hiểm …
Xót thương Cha! Không một tấm vải liệm
Địch tứ bề! Không một “bóng” tiễn đưa .
14 /03 / 1975

Cha ơi !
Mai vàng nghiêng đổ chiều tắt nắng .
Máu hồng thắm đượm đất quê hương
Cha ơi ! Còn mãi nhớ thương
Giáo Đường Vô Nhiễm, hồi chuông khóc Người .

AI NHỚ AI QUÊN ?
Bước chân trần đưa Cha vào thiên cổ
Thương Mai Vàng nghiêng đổ bên đồi dốc .
Xuân đang vui! Mây sầu giăng Núi Ngọc!
Hạ sao về? Mang lửa đốt dòng Châu !
Tiếng chuông đâu? Hay non nước đang sầu?
Nâng cánh vàng, mấy mùa xuân hoa nở .
Chim xa rừng còn chao nghiêng cánh nhớ!
Người xa người! Sao chẳng phút tiễn đưa!
Châu Sơn ơi! Ai gánh nắng đội mưa?
Giáo Đường kia! Khổ công ai khởi dựng?
Dẫu thời gian mãi nét son tích chứng .
Bốn mấy năm Máu Hùng thiêng Ghi Sử .
Hỡi những ai, là con dân nghĩa tử?
Ơn sâu này, hãy gẫm nhớ cùng suy.
Nghĩa Cha con, chẳng được lúc phân kỳ
Ai còn nhớ cùng ta suy kim cổ !
Lệ đôi hàng Ai tìm về bên mộ ?
Thành kính Ai, thắp lên mộ nén hương ?
Xót xa Ai nỡ gieo nỗi đoạn trường ,
Gió “Bắc “ lạnh, hỡi Ai lòng không lạnh?
Xuân Trương

Check Also

Đường gian nan, tiến đến Thánh chức cao cả!!!

Ngày ấy, khoảng năm 1992… có ba trung niên đi học tiếng Anh ở nhà …