CÓ MỘT NGÀY…

Có một ngày , rợp trời Hải Âu liệng

Cô đơn mình em , đứng nghiêng đầu

Đếm từng sợi nhớ theo cánh nhạn

Đếm từng sợi nhớ sẽ về đâu

                           ***

Muốn hỏi anh , anh có thể đếm

Rằng , bao nhiêu nhạn ở trên đầu

Anh cười buồn , nếu cánh chim không bạt gió

Không che khuất , cho anh tìm bóng dáng em

Em đang là con nhạn đau sa cánh

Chỉ có thể , đếm được mỗi mình em

                              ***

Nghe anh đáp, nhưng người đâu sao chẳng thấy

Chỉ mình em sa cánh đứng chơ vơ

Tìm quanh quất đến mắt mỏi mắt mờ

Chỉ mình em cùng bầy nhạn , ngác ngơ

                            ***

Mỗi mùa Thiên di , mỗi mùa đếm

Đếm cánh nhạn buồn , mình em đếm đến ngu ngơ …!!

KimOanh 03-09 2015

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …