HÌNH ẢNH: HANG ĐÁ GIÁNG SINH – Đ. TỈNH LỘ 5 VÀ KHU VỰC NHÀ THỜ – PHẦN I

ĐÓN XEM HÌNH ẢNH HANG ĐÁ XÓM NGOÀI THÔN 2 – PHẦN II (Tiếp)

BAN THỜI SỰ TIẾN ĐỨC CHÂU SƠN

Bình luận

Check Also

Sự cố đụng xe ở bùng bình giao lộ 10/3 và đường tỉnh lộ 5

Chiều nay ngày 24.05.2019 vào lúc 14 giờ 20, một chiếc xe tải bịt bùng …