Chúc mừng Kim Khánh!!!Soeur: MARIE – DANIEL ĐẶNG THỊ THỂ

Chúc mừng Kim Khánh

  Soeur:  MARIE – DANIEL ĐẶNG THỊ THỂ

so the 5

50 năm (1963-2013) Dòng Bác Ái

          BĐD Tiến Đức chúng tôi xin trân trọng kính báo cho bà con GX Châu Sơn một tin vui:

          Nữ tu: MARIE – DANIEL ĐẶNG THỊ THỂ

          Con ông bà cố Giuse Đặng Ninh(+) và Anne Hoàng Thị Tam(+) đã qua đời.

          Di cư vào Nam năm 1955 ở Mường Mán

Đi tu dòng Bác Ái ngày 05/05/1956

Chính thức là nữ tu dòng Bác Ái năm 1963 ở bên Lào

Vĩnh khấn ngày 23/05/1972

so thẻ1

Thánh lễ mừng 50 năm khấn dòng

Do Đức Cha VIANÊ PIDA chủ tế

Cử hành lúc 9 giờ 00 thứ bảy ngày 07 tháng 09 năm 2013

Tại Nguyện ĐƯờng Tu Viện Jeanne Antide Thouret

Dòng BÁc Ái (Laos)

Thánh lễ tạ ơn và Cầu Nguyện

Cho soeur MARIE – DANIEL ĐẶNG THỊ THỂ

Lúc 4 giờ 00 thứ hai ngày 30 tháng 09 năm 2013

Tại Thánh Đường GX Châu Sơn – GP Ban Mê Thuột

so the 2

           Xin quý bà con hiệp ý cầu nguyện cho Sơ được luôn tràn đầy ân sủng và bình an trong Chúa Kitô, và luôn hoàn thành sứ mạng của một người nữ tu trong Dòng Bác Ái.

BĐD

 

 

Check Also

CÁO PHÓ: ANH GIOAN CAO ĐÌNH THẮNG (Tấn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …